Δ. Ζακύνθου: Συνεργασία με το ΓΝ Ζακύνθου για την υποστήριξη θυμά...

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν την Τρίτη 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Ζακύνθου και το Γενικό Νοσοκομείο Ζα...

Δ. Κατερίνης: Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας...

Μία ιδιαίτερα σημαντική δομή στήριξης γυναικών που έχουν υποστεί βία λειτουργεί στον Δήμο Κατερίνης ...

Δ. Σερρών: Εγκαίνια Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών...

«Η δημιουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας εκφράζει τη βούληση της δ...

Δ. Θηβαίων: Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βί...

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων....