Προσλήψεις 8 ατόμων στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης...

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης θα προβεί στην πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόν...

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Κέντρο Πολιτισμού Δ. Ξάνθης...

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη κ...