Η Κόνιτσα απέκτησε Κέντρο Πληροφόρησης...

Βασικό μοχλό ανάπτυξης για το Δήμο, μπορεί να αποτελέσει το Κέντρο Πληροφόρησης Κόνιτσας,  που εγκαι...

Café EU-topia: Κέντρο Πληροφόρησης για την Ευρώπη στο δήμο Αθηναί...

Μπορεί ένα Κέντρο Πληροφόρησης για την Ευρώπη και τους Θεσμούς της να λειτουργεί ως ένα ιδιότυπο «ca...