Σχέδιο για Μόνιμο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών στην Κω – Κινη...

Άμεσα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους Κινητές Μονάδες Υποδοχής προσφύγων και μεταναστών σε Κω και Λ...

Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών στη Μυτιλήνη...

Το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής παράνομων μεταναστών στη Μυτιλήνη θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση στα τέλη Α...