Προσωπικό καθαριότητας στο Κέντρο Υγείας Ικαρίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 3 ατόµων ...

Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Ικαρίας, ΚΥ Ευδήλου, πε...

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού γι...