Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο οι συμβάσεις των ΟΤΑ...

Την υποχρέωση να αναρτούν στον Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) τις συμβάσεις ...