ΙΚΑ: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση για τα Κέντρα Πιστοποίηση...

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, εγκαταστάθηκαν από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-Ε...

Οι τηλεφωνικές γραμμές για την εξυπηρέτηση πολιτών για θέματα ΚΕ....

Με το Έγγραφο Π51/14 της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας, το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ενημερών...