Δημιουργούνται πέντε Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας ...

Στην πλέον δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, η Περιφέρεια στηρίζει τις επιχειρήσεις της Στ...