Χρηματοδότηση 12,7 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλ...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στην Ελλάδα 12,7 εκατ. ευρώ ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης για να υ...