Περ. Αττικής: Χρηματοδοτεί κέντρα αστέγων με 4,9 εκατ. ευρώ...

Τη στήριξη των δομών αστέγων, με τριετή επιχορήγηση της λειτουργίας τους, για την παροχή στέγης, βασ...