Κουρουμπλής προς υπηρεσίες ΥΠΕΣΔΑ: Στείλτε στοιχεία για την Αποκε...

Να αποστέλλουν κάθε σχέδιο νόµου, τροπολογία σε σχέδιο νόµου, οποιαδήποτε κανονιστική πράξη ή άλλη ν...