Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΚ ιωαννίνων...

O ΟΑΕΔ δημοσιεύει την επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, γι...

ΟΑΕΔ: Πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων...

O ΟΑΕΔ αποφασίζει την υλοποίηση ενός προγράµµατος κατάρτισης για 12 υπαλλήλους της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνω...