Παράταση στη λειτουργία και στις συμβάσεις των εργαζομένων ΚΗΦΗ, ...

Τροπολογία, με την οποία η  διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμέ...

Το υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να στηρίξει τα προγράμματα για...

Σε απάντηση πολλών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ...