Μαρκόπουλο: Πρόσληψη 17 ατόμων από την ΚΔΕΜ...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων για την κάλ...

Προσλήψεις 18 θέσεων στην ΚΔΕ Μαρκόπουλου – Μεσογαίας (προκ...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκ...