Δ. Καλαμάτας: Ανέλαβε υπηρεσία το κοινωνικό και υποστηρικτικό προ...

Το κοινωνικό και υποστηρικτικό προσωπικό του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία αν...

Παιδικοί Σταθμοί: Πότε θα πληρωθούν α’ και β’ δόση...

Δύο πληρωμές σε περίπου έναν μήνα προγραμματίζεται να καταβληθούν στις δομές παιδικής φροντίδας που ...