Οι χώρες με τους κατώτερους μισθούς στην ΕΕ (πίνακες)...

Τον Ιανουάριο του 2016, οι  κατώτατοι μισθοί στα κράτη μέλη της ΕΕ κυμάνθηκαν από 215 ευρώ έως 1.923...

Αυτές είναι οι χώρες με το μεγαλύτερο κατώτατο μισθό στον κόσμο...

Η έρευνα του ΟΑΣΑ, που δημοσιεύει το CNN, αφορά σε 27 χώρες του αναπτυγμένου κόσμου. Αυτή εξέτασε το...