Ο Μάρδας ζητά με κατεπείγουσα απόφαση τη μεταφορά όλων των αποθεμ...

Να μεταφερθούν μέχρι τις 5 Ιουνίου όλα τα υπόλοιπα που βρίσκονται συνολικά σε 1.193 τραπεζικούς λογα...