Δ.Βέροιας: Ενημέρωση σχετικά με τις άδειες χρήσης ύδατος...

Το Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Βέροιας με ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότ...

Πρώτη η Ελλάδα στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη – Τ...

Άλλη μια θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά  για τη χώρα μας, αυτή τη φορά στην αλόγιστη κατανάλωση αντιβιο...