Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Ζητούν ρύθμιση για καταβολή σύνταξης σε οφειλέτ...

Να δοθεί η δυνατότητα να διευθετήσουν τις οφειλές τους, ώστε να μη στερούνται το δικαίωμα συνταξιοδό...

Στις 19 Δεκεμβρίου η καταβολή των συντάξεων του ΟΑΕΕ...

Στις 19 Δεκεμβρίου, και όχι στις 2 Ιανουαρίου 2015, θα καταβληθεί η σύνταξη Ιανουαρίου από τον Οργαν...