Σύμβαση δίνει δυνατότητα καταβολής μισθών με καθυστέρηση τριών μη...

Τη δυνατότητα καταβολής της μισθοδοσίας από ιδιωτικές επιχειρήσεις με καθυστέρηση τριών μηνών προβλέ...

Δ.Πατρέων: Κανονικά η καταβολή των μισθών στις σχολικές καθαρίστρ...

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, συν...