Υπ. Παιδείας: Νομοθετική ρύθμιση για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγική...

Το ζήτημα απόδοσης Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας θα επιλυθεί με το νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ που ...