Δέσμευση 890 κιλών ντομάτας και κατάσχεση ληγμένου κρέατος στον Π...

Στη δέσμευση ντομάτας βάρους 890 κιλών και στην κατάσχεση ληγμένου κρέατος βάρους 6,5 κιλών, προχώρη...

Πειραιάς: Κατάσχεση 6 τόνων ντομάτας με υπολείμματα φυτοφαρμάκου...

Στην κατάσχεση ντομάτας προέλευσης Αιγύπτου συνολικού βάρους 6.104 κιλών, προχώρησαν οι ελεγκτές τρο...

Κατάσχεση μπισκότων σε επιχείρηση τροφίμων του Πειραιά...

Στην κατάσχεση μπισκότων σε επιχείρηση τροφίμων του Πειραιά, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων της Διε...