Σε ικανοποιητικό βαθμό οι εργασίες στα νηπιαγωγεία στους Αμπελόκη...

Σε ικανοποιητικό βαθμό προχωρούν οι εργασίες κατασκευής των 9ου , 2ου και 8ου Νηπιαγωγείων Αμπελοκήπ...

Δήμος Χανίων: Πρόταση για ίδρυση νέων σχολικών μονάδων, μέσω ΣΔΙΤ...

Ο κ. Βάμβουκας παρατήρησε ότι το μοντέλο των ΣΔΙΤ έχει ήδη λειτουργήσει πολύ θετικά στην περιοχή της...