Στο επίκεντρο της Περιφέρειας Κρήτης η καταπολέμηση των πολλαπλών...

Με την υλοποίηση ενιαίας πολιτικής-συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης φορέων-υπηρεσιών αλλά...

Δράσεις ύψους 2.323.660€ για την καταπολέμηση της φτώχειας και τω...

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος υπέγραψε την απόφαση ένταξης πράξεων για την καταπ...

Σεμινάριο για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία στο Δή...

Το Θεματικό Εργαστήριο, με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών ομάδων- Ευκαιρ...