Δυσκολεύεται να βρει κατάλληλο προσωπικό το 42% των εργοδοτών στη...

Δυσκολία στην αναζήτηση υποψηφίων εργαζομένων με τα με τα απαιτούμενα προσόντα για τη σωστή λειτουργ...