ΥΠΕΣ: Οδηγίες για την καταγραφή προσωπικού των ΟΤΑ (εγκύκλιος)...

Οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες στον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημ...