ΠΑΣΟΚ: Όχι στις μονιμοποιήσεις συμβασιούχων -Πληρωμή δεδουλευμένω...

Κατά τη μονιμοποιήσης των συμβασιούχων – με έμμεσο τρόπο – τάσσεται ο ΠΑΣΟΚ και καλεί τη...