Δ. Βόλου: Καταγγέλλει επιθέσεις κατά υπαλλήλων του – Απαντ...

«Στόχος μικρής ομάδας τραμπούκων, που συνεχίζουν να δρουν με τη νοοτροπία και τις μεθόδους των αλήστ...