ΕΛΤΑ: Φιλοτελική έκθεση γραμματοσήμων για τα κάστρα της Ευρώπης...

Για πρώτη φορά στην ιστορία της PostEurop (της Ένωσης που εκπροσωπεί τους Ευρωπαϊκούς δημόσιους Ταχυ...