Τι αλλάζει στην προστασία εργαζομένων που εκτίθενται σε καρκινογό...

Με μεγάλη πλειοψηφία (540 ψήφοι υπέρ, 6 αποχές, 119 κατά) [1] ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωκο...