Θέσεις καθηγητών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο...

Στην προκήρυξη πρόσληψης δύο καθηγητών προχωρά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η μία αφ...

Θέση Καθηγητή Ιταλικής Φιλολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ...

Στην προκήρυξη πρόσληψης μιας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολ...