Τα τρία βήματα για την αναδιοργάνωση του Δημοσίου – Οι κινή...

Ένας από τους πυλώνες των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνητικής ατζέντας αναφέρεται στην αναδιοργάνωση της...

Επανέρχεται το job description στο Δημόσιο – Ποιος ο ρόλος ...

Σύμφωνα με το σχέδιο που ανέπτυξε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ...

Job description & μισθολόγιο: Οι παράγοντες που θα καθορίσου...

Τρεις παράγοντες εμφανίζονται να είναι αυτοί που θα καθορίσουν το μέγεθος των αποδοχών που θα λαμβάν...

Έρχεται το job description – Πώς θα συνδεθεί με τις αποδοχέ...

Σε βάθος τετραετίας αναμένεται σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες να γίνει ο εξορθολογισμός της «προσ...