Σαράντα άτομα βρήκαν εργασία μέσω του Job Center του Δ. Αθηναίων...

Περίπου 40 άτομα βρήκαν εργασία μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας του Job Center του δήμου Αθηναί...

Κέντρα εύρεσης εργασίας για ευπαθείς ομάδες από το δήμο Αθηναίων...

Μια σημαντική πρωτοβουλία στον τομέα της απασχόλησης ξεκινάει σύντομα, με στόχο την ένταξη στην αγορ...