Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Interreg Europe...

Με την ενεργό συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, έπειτα από 2 χρόνια επιτυχημένης υλοποίησης, οι εταί...

Η Περιφέρεια Κρήτης στο σεμινάριο Επικοινωνιακής Πολιτικής των In...

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στις εργασίες του σεμιναρίου επικοινωνίας με τίτλο: “Sharing solution...

Περιφέρεια Κρήτης: Περιφερειακή συνάντηση φορέων για Ευρωπαϊκό Έρ...

Η Περιφέρεια Κρήτης οργάνωσε την πρώτη περιφερειακή συνάντηση των φορέων  (1st Stakeholder Group) στ...