Συμφωνία Καμίνη και προέδρου της ΕΤΕπ για επενδύσεις 55 εκατ. ευρ...

Επενδύσεις σε προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση, τον πολιτισμό, τα απορρίμματα και την αστικ...

ΣΥΡΙΖΑ: Τα οδικά έργα ΣΔΙΤ μέσω ΕΤΕπ οδηγούν το ΕΣΠΑ σε αποτυχία...

Αυστηρή κριτική στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) απέναντι στην Ελλάδα, άσκησ...