Δ. Βόλβης: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διημερίδα για τις «Έξυπ...

Οι μεγάλες δυνατότητες που προκύπτουν για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω προηγμένων ψηφιακών υπηρε...

Π. Κρήτης: Προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω του Horizon 2020...

Την υλοποίηση ενός νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Κυκλική Οικονομία «SCREEN» ξεκινά η Περιφέρε...