Ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής πιο κοντά στον πολίτη...

Η δημοτική αρχή της Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της με τους πολίτες δίνε...

Κοζάνη: 3500 αιτήματα αναφέρθηκαν στην «Γραμμή του Δημότη»...

Τους έξι μήνες λειτουργίας της συμπλήρωσε η «Γραμμή του Δημότη», η τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινω...