ΑΠΘ: Ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης για τους πρωτοετείς φοιτητές...

Ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης, προκειμένου οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος να βοηθ...