Πρόσληψη ενός ατόμου στο Πανεπιστήμιο Κρητης...

Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ ...

Θέση Γραμματειακής Υποστήριξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης...

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτ...