Το ΥΠΕΣ ζητάει από τους ΟΤΑ τις καταστάσεις απασχολουμένων σε Γρα...

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που διαβιβάζεται μέσω του ΥΠΕΣ αφορά στ...

Προσφυγή κατά της αναστολής λειτουργίας δέκα γραφείων Τύπου στο ε...

Με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας απαντά η Ένωση Ακολούθων Τύπου (ΕΝΑΤ) και 82 μέλη της, ζητ...