Για τζάμπα διαφήμιση μεγαλοκλινικάρχη καταγγέλει η Αριστερή κίνησ...

Σε καταγγελία κατά του δημάρχου κ.Παχατουρίδη για «γκρίζα» διαφήμιση γιατρών ιδιωτικής κλινικής στο ...