Οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις στη Δημόσια Τηλεόραση (πίνακας ...

Ο κ. Γκίκας Μάναλης ανακοίνωσε την πριμοδότηση των συνολικά 71 υποψηφίων για πρόσληψη με τα μόρια το...

«Δεν έχουν πληρωθεί οι απολυμένοι της ΕΡΤ»...

Για «προδήλως παράνομη πρακτική, η οποία επισφραγίζει την ακυρότητα των ομαδικών απολύσεων» κάνουν λ...

Οι 439 προσλήψεις της Δημόσιας Τηλεόρασης...

H τελική λίστα των 439 προσληφθέντων με δίμηνες συμβάσεις στη Δημόσια Τηλεόραση δημοσιεύτηκε φέροντα...