Το νέο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά – Όλα τα ...

Πραγματοποιήθηκαν οι δημαιρεσίες για την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, μελών τ...