Το «Πλοίο της Ειρήνης» έδεσε στον Πειραιά-Δρίτσας, Τριγάζης και Α...

Έξι Αυγούστου 1945. Ώρα 8.15.Ο Μιγιάκε Νομπούο ήταν 16 χρονών. Είχε επιβιβαστεί στο λεωφορείο όταν τ...

Γ. Ανωμερίτης: Λιμάνια και πόλεις σε κοινή πορεία ανάπτυξης...

Στις σχέσεις των λιμένων με τις πόλεις και στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις του λιμενικού συστήματος...