Κέρκυρα: Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων γερανοφόρων οχημάτων...

Την σύμβαση για το έργο «προμήθεια δύο απορριμματοφόρων γερανοφόρων οχημάτων» προϋπολογισμού 403.440...

Δ. Κέρκυρας: Εργασιακή στήριξη σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες...

Συνάντηση εργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς στο έργο που αφορούν «Τοπικές δράσεις κοινωνικής έντ...