Ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην Επιτροπή για τον «Καλλικράτ...

Αλλαγές σε τρία πρόσωπα καταγράφονται ως προς την εκπροσώπηση των Περιφερειών -και συγκεκριμένα της ...

Ποιοι θα είναι οι 4 γενικοί γραμματείς υπουργείων από τους ΑΝΕΛΛ...

Τέσσερα θα είναι τα πρόσωπα που θα τοποθετηθούν γενικοί γραμματείς στα υπουργεία, από το κόμμα των Α...