Και πέμπτη ανεξαρτητοποίηση από την παράταξη Δούρου –Ερωτηματικό ...

Μετά τους τέσσερις περιφερειακούς συμβούλους της «Δύναμης Ζωής» , μέλη της ΛΑΕ, που είχαν αποχωρήσει...

Περιφερειακοί σύμβουλοι Αττικής κατά Δούρου: Η Περιφέρεια «σφυράε...

Η αναβολή της συζήτησης του θέματος για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕ...