Απευθείας ανάθεση σε εργολάβο τα απορρίμματα της Δυτ. Μάνης...

Την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης, στην εται...

Γιάννης Μαραμπέας*: Ο δήμος Δυτικής Μάνης θέλει να συμμετάσχει στ...

Ο δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να συμμετάσχει στο Σύμφωνο Δημάρχων, καθώς αποτελεί την κυριότερη ε...