Δ. Βόλου: Εκπίπτει από τη θέση του δημοτικός σύμβουλος...

Με απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου που έκανε δεκτή την ένσταση του επικεφαλής τ...