Δήμος καλεί ελληνικές επιχειρήσεις με… δώρο 20 στρέμματα γη...

Έκταση 20 στρεμμάτων γης, για επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων, παραχώρησε στο Ελληνο – Σερβι...